söndag 10 februari 2013

Ett litet försvarstal

Nyligen kom jag fram till att ett sätt att ge en tydlig mening åt de texter och sånger jag skriver vore att publicera dem. Med tanke på att förlags- och skivbolagsbranscherna inte handlar om att främja och sprida spännande och bra kultur (även om detta ändå sker ibland) utan om att vara just branscher, marknader - konsumtionsarenor - kändes det inte rimligt att försöka sig på en sådan kanal. Därför kom jag fram till att en blogg kunde vara bra. Innan jag börjar publicera dikter, sånger, tankar och essäer här vill jag försvara att jag har börjat skriva i det här formatet, för det finns många anledningar att låta bli.

För det första finns det redan många kloka och engagerade "gröna bloggare," och många av dem har mer kunskap om natur, ekologi och politik än jag har.

För det andra tror jag inte att det är klokt att utan eftertanke utöka mediebruset med ännu en blogg. Vi bloggar, startar upprop i sociala medier och skriver i kommentarsfält av politiska skäl, yttrandefrihetsprincip, en vilja att synas och höras, eller entreprenörsanledningar. Dessutom publicerar förlag och skivbolag slentrianmässigt och marknadsklokt nytt hela tiden. Mängden och hastigheten på uppdaterandet av information innebär att människor inte hinner göra ett reflekterat val av vad de läser och lyssnar på. Vi tyngs av att känna krav på att hänga med i informationsströmmen och i någon mån kan alltför många källor och utgivare därför bidra till mindre ork att läsa och fundera, snarare än tvärt om. På det viset är en maniskt använd yttrandefrihet kontraproduktiv.

Varför blogga då? Som sagt vill jag ge mening åt det jag skriver. Jag vill inte dela in min tillvaro i arbete och fritid och enbart låta mitt arbete vara viktigt. Jag skriver om samma saker, men på olika sätt, när jag gör musik och när jag skriver akademiskt. Samma saker återkommer i att jag vill vara med och genomföra en samhällsomställning, och det ägnar jag mig nu mera åt i Gröna partiet (www.grona-partiet.se).

Jag tror också att det finns människor som skulle uppskatta och inspireras av en blogg som blandar olika uttrycksformer och som anlägger ett brett perspektiv på vår tids ödesfrågor. En inspirationskälla för mig har här varit Emil Jensen (www.emiljensen.se), även om jag varken är lika finurlig eller lika cool som han är.

Så jag hoppas att ni kan ha överseende med att det nu finns ännu en blogg i cyberspace. Jag lovar att det jag publicerar här kommer vara lika genomtänkt som om det gavs ut i tryck och att jag ska vara återhållsam snarare än publiceringsmanisk. Jag lovar också att jag ska försöka ge den som tar sig tid att läsa hopp och inspiration samtidigt som jag ska bråka och väcka lite ilska här och där.

I korthet: Jag skriver för att alla som tror på sin förmåga att bidra till att förändra det mänskliga samhället behöver insistera på denna möjlighet för att något ska hända innan det är för sent. Det är ont om tid, gott folk. Sov gott på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar