tisdag 23 april 2013

Smärre förtroendekriser och det blinda förtroendet för ekonomin

Nyligen lyssnade jag på P1 kaliber om "ROT-avdraget bakom den vita fasaden" (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5510949) och har efter det funderat på en nutida trend i svensk poltik: förtroendet för en politiker och för en viss politik beror i väldigt liten utsträckning på hur trovärdig som representant för folkviljan politikern är och hur vetenskapligt grundad den genomförda politiken är. Min slutsats är att människor vänder sig till en simplistisk verklighetsbeskrivning och sätter sin tilltro till den (t ex den sittande svenska regeringens ekonomism) oavsett hur orimlig den är, för att undvika att tänka på de stora problem som annars skulle kullkasta hela vår livsstil.

Låt mig förklara detta i relation till några olika saker: föreställningen om det framgångsrika ROT-avdraget, förtroendet för Jan Björklund trots skolpolitikens ovetenskaplighet och bristande resultat samt för Carl Bildt trots hans potentiella jävighet, samt de schimärer som lett till politiska "förtroendekriser" under de gångna veckorna och månaderna och, ja, åren.

Vi börjar med ROT. I P1 kalibers reportage uppstår en skarp kontrast mellan den glada pondus som exempelvis Annie Lööf har när hon talar om ROT:s och RUT:s (RUT-avdraget är icke att förväxla med skribenten Rut - mig.) förtjänster, och den uppgivenhet som byggnadsarbetare uppvisar inför det som i och med ROT har blivit avdragsgillt utnyttjande. (För den som vill ha en nogrannare genomgång av situationen rekommenderar jag att lyssna på reportaget via länken ovan.) Det jag vill lyfta fram är hur absurt det är att ROT har framhållits av de flesta politiker som framgångrikt - till och med av motståndare till RUT, som då hävdar att det som funkat inom byggbranchen inte nödvändigtvis funkar inom städbranchen - medan en grundlig undersökning lik P1:s visar på något helt annat.

Det finns fler liknande exempel på reformer som framhållits som framgångsrika med hänvisning till bristfälliga (eller inga) undersökningar, medan de människor som har direkt erfarenhet av effekterna av reformer och de gedigna studier som finns ignoreras eller möjligen kommer till uttryck i god granskande journalistik. Skolpolitiken är ett exempel, som debatterats flitigt det senaste. (Läs gärna t ex German Benders artikel om ideologisering och brist på vetenskaplighet i svensk skolpolitik: http://www.utredarna.nu/germanbender/2012/02/17/ar-jan-bjorklunds-skolpolitik-pa-vag-in-i-vaggen/.)

På samma gång som politiker (många fler än Annie Lööf kan tilläggas) utan grund och verklighetskontakt hävdar att deras reformer och förslag har önskvärd effekt kan den allmänna uppfattningen vara att de är förtroendeingivande. Detta för oss in på ämnet förtroende och förtroendekriser. För att komma åt detta vill jag visa på hur vissa situationer inte resulterar i kris fast de rimligtvis borde, medan andra marginellt problematiska företeelser leder till enorma kriser, som resulterar i enskilda politikers avgångar och sedan efterskalv många år framåt i tiden.

Vi kan här återvända till skolpolitiken som exempel på det tidigare, att en politiker som inte sköter sitt uppdrag korrekt eller inte lyckas med det hen har lovat behåller allmänhetens förtroende. Av alla utbildningspolitiska talespersoner får Jan Björklund högst betyg av lärare (http://www.skolvarlden.se/artiklar/skolpolitikerna-nar-inte-lararna). Samma bild av att Folkpartiet är förtroendeingivande enligt lärare har jag fått av lärarstudenter som berättat om det allmänna åsiktsklimatet på deras utbildning. Visst är det befängt att den person och det parti som är ytterst ansvariga för de skolpolitiska reformer som inte har förbättrat varesig resultaten i skolan eller elevers och lärares välmående, uppfattas som kompetenta av lärarna själva?

Ett annat exempel på samma företeelse finner vi om vi åter vänder oss till skaran nutida ministrar. Carl Bildt har anklagats för att vara jävig eller åtminstone gravt olämplig som utrikesminister bl a i fallet med de två svenska fängslade journalisterna i Etiopien, då Bildt tidigare suttit i styrelsen i Lundin Oil som har affärsintressen av just den art de två journalisterna fängslades efter att ha försökt granska.

Dessa exempel visar på att något som mycket väl skulle kunna ge upphov till förtroendekriser i stället passerar obemärkt förbi, eller åtminstone inte får medialt genomslag på samma vis som mer ytligt förankrade kriser. Jag tror att det finns en psykologisk förklaring att söka här: för att de stora, jobbiga frågorna ska förbli glömda och marginaliserade behöver vi fokusera på något annat och på något vis få utlopp för känslan att något trots allt inte står rätt till i samhället. Därför uppstår de uppblåsta förtroendekriser som slår in som vågor på vår vardagsstrand, i en jämn rytm. Någon köpte Toblerone, någon fick felaktig hyresersättning, ett parti hade hafsig valberedning och dålig intern krishantering när ett mediedrev satte igång. Medan dessa misstag inte är acceptabla, är de petitesser om de läggs bredvid en utbildningsminister vars politik går stick i stäv med forskning på området, en allmänt accepterad totalt ogrundad föreställning om ROT-avdragets framgång, och en jävig utrikesminister. Förtroendet sviktar inför de små men inte de stora felstegen och moraliska tvivelaktigheterna.

En orsak till detta, som flera har påpekat, är att vänstern förknippas med moralitet och rättskaffens beteende och därför bedöms hårdare än högern, och det är ju mycket riktigt vänsterpolitiker (bara socialdemokrater, till och med) som stått för de förtroendekriser jag tar upp här, och högerpolitiker som stått för de stora men ignorerade problem jag nämner. Samtidigt förklarar inte detta varför de potentiellt enorma kriser som Alliansen har bäddat för helt har uteblivit. Även om vi är snällare mot högerpolitiker torde det väl finnas en gräns även de kan gå över?

Jag tror att det här inte handlar så mycket om att vi förlåter högerpolitiker deras små misstag som att de stora problem som Björklund, Bildt, och ROT är inblandade i har koppling till de stora frågor vi försöker ignorera: frågorna om det ekonomiska systemets kris; frågorna som berör de många kriser och problem som ingår i denna större kris; och inte minst frågan om detta systems stundande kollaps.

Björklunds misslyckande påvisar att kunskap och utbildning i det närmaste måste omdefinieras för att skolsystemet åter ska bli samhällsnyttigt i sann, och inte snävt ekonomiskt, bemärkelse. Det är ett stort projekt.

Bildts möjliga jävighet visar på att bolagsstyrelser och regeringar har alltför intima relationer och likartad struktur, och det i sin tur visar oss att marknaden och offentligheten smält samman samt att det är en lång väg att gå om vi ska göra upp med dagens ekonomism och tilltro till managerialismen som nyckel till ett fungerande samhälle.

ROT-avdragets misslyckande visar oss, väldigt tydligt, att det inte är så enkelt som vi skulle önska att skapa en rättvis och hållbar arbetssituation för människor i brancher som präglats av svartarbete. Åter igen: vi måste bygga om systemet från grunden. Det är ett stort projekt.

Det tycks mig alltså som att människor projicerar sin oro för dessa frågor, dessa outtalade frågor, på att vara missnöjda med små saker. Tragiskt nog slår denna ovilja att tänka på vår tids ödesfrågor tillbaka på såväl vår förmåga att förstå vår samtid och våra liv, som vår förmåga att handla och hantera situationen. Förnekelse är inte speciellt bra, helt enkelt. Mitt i alla dessa förtroendekriser klamrar vi oss med desperat förtroende fast vid själva roten till de problem vi anar men kanske inte förstår, kanske inte vill förstå. Inte konstigt att det politiska etablissemanget och samhällsbygget i sig skälver.

2 kommentarer:

 1. Ergh. Mycket i det här inlägget visar på varför jag må vara politiskt intresserad, men känner en djup maktlöshet när jag ställs inför modern partipolitik. Frågorna 2000-talets samhälle ställs inför är helt andra än de som nuvarande partier försöker svara på. Riksdagspartierna är generellt inte aktuella utan uppehåller tillsammans en verklighetssyn vi kan leva med att de lever i, men som inte angår oss verkliga medborgare nästan alls.

  Åtminstone jag får svindel av de olika kontraster som vårt samhälles bverättelser bär på. Vi är rikare än någonsin, men vi står sannolikt samtidigt för vårt samhälles snara slut, så som vi lärt känna det i.. sextio år.. vilken jävla stress för att uttrycka mig frankt.

  "vi måste bygga om systemet från grunden. Det är ett stort projekt." - så sant som det var sagt.

  Jag antar att det är en snarlik känsla som gör att man aktiverar sig i gröna partiet snarare än miljöpartiet, men jag måste ändå fråga varför. Vad gör miljöpartiet för fel?

  Jag är imponerad av bloggen, måste jag för övrigt säga, men ändå måste jag säga att den skapar viss distans. Jag inser att jag aldrig skulle kunna göra något likadant. Skriva spaltmeter om stora och små tankar och tro på någonting i poltisk mening. Som sagt, jag är politiskt engagerad, men jag tror inte på politiken det allra minsta.

  Hur kan politik skapa ett gott samhälle? Jag bara undrar. Hur kan man ens våga tro att det finns ett gott samhälle, bättre än andra? Det är oerhört modigt, men jag förstår inte riktigt hur man som tänkande människa - vilket du uppenbart är- vågar göra det.

  Det är jag som är cynisk och desillusionerad av för mycket historiastudier, det inser jag, men likväl. Hur skulle du definera ett "gott samhälle"? Vad finns där som inte finns nu? Har vi varit där förut?

  Ostrukturerade tankar
  /Simon G

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kort sagt tror jag att det inte är speciellt svårt att bygga ett samhälle som är bättre än det vi lever i idag. Jag kan inte tydligt beskriva "det goda samhället" men ett någorlunda vettigt, hållbart samhälle kan jag föreställa mig vagt. Grundpremissen för mig är att människan är ett flockdjur, vi måste leva i någon typ av samhälle, och då får vi försöka använda alla verktyg vi har för att lyckas bygga ett som funkar, som är kompatibelt med de förutsättningar som ekologi och människans gränser innebär. Vi har ju lyckats bygga det nuvarande, galet intrikata system vi lever i. Logiskt sett borde det innebära att vi har kompetensen, att vår kognitiva förmåga möjliggör för oss, att bygga andra former av intrikata system. Rådande ekonomiska paradigm kräver enorma institutioner och regelsystem för att upprätthållas, liksom kristendomen under sin "storhetstid" inte magiskt bara dominerade av naturen utan sanktionerades av såväl stater som den kyrkliga administrationen. Nu finns inte detta kvar, och vi sägs leva i en sekulär tid i väst. Hade någon kunnat föreställa sig det i Europa under medeltid och renässans?

   Något som jag finner hopp i är att system ofta genom historien tyckts eviga och omöjliga att ersätta när de dominerat, men att de sedan fallit - och inte alltid med dunder och brak, utan successivt och med möjlighet att skapa alternativ inom det sönderfallande stora samhället - varpå något annat tagit vid. Kanske är imperier, eller globalisering som vi kallar det idag, ohållbara. Eller kanske kan vi nu för första gången på jorden lyckas ställa om ett stort samhälle till att vara hållbart. Vi har trots allt idag en kunskap om historien - både samhällets och jordens - som vi aldrig tidigare haft. Kan vi kanske dra nytta av detta och fatta kloka beslut? Alternativet tror jag, som sagt, är att systemet faller och vi inte längre kommer leva i ett globalt mänskligt samhälle utan återgå till lokala sammanslutningar. Om mänskligheten dör ut på kuppen är det tråkigt för oss, men jorden och ekosystemet reagerar nog varesig starkt positivt eller negativt på det. ;)

   På frågan "varför Gröna partiet och inte Miljöpartiet" skulle jag svara att gräsrötterna i Mp sysslar i stor utsträckning med det G gör, men med den skillnaden att det är i det närmaste vattensäkra skott mellan gräsrötter och partiledning i Mp. För att väcka Mp och bilda opinion åt ett radikalt håll tror jag nya politiska partier kan behövas. Förhoppningsvis innebär det att Mp vänder åt sitt "gamla" håll, det håll kongressen tycks luta åt sedan det senaste beslutet som ju gick emot partilinjen ang. t ex arbetstidsförkortning. Sker det kanske G inte behövs. Eller så växer G till en radikal grön röreslse med politiskt inflytande medan Mp förlorar alla radikala gräsrötter och jobbar med miljöfrågor inom rådande system, vilket ju också behövs men inte räcker till.

   Finns massa mer att säga... Jag tror att kulturformer kommer vara enormt viktiga i att hitta på alternativ. Berättelser ger oss både möjlighet att hitta på nya saker, föreställa oss det som inte finns, och att känna hopp.

   Radera